Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 247
Žabokreky nad Nitrou - Visit & Explore Europe
Zdroj: https://pixabay.com
Pridaj nové

Kultúra a šport v okolí

facebook google plus twitter vkontakte
logo
Zaujímavosti Pamiatky Kultúra Šport Ubytovanie Obce

Žabokreky nad Nitrou

Obec Žabokreky nad Nitrou patrí do Trenčianskeho kraja, v okrese Partizánske. Leží medzi pohoriami Považský Inovec a Tríbeč, neďaleko obce tečie rieka Nitra. Priemerná nadmorská výška je 219 m.n.m. (178 m.n.m. najnižší bod a 260 m.n.m najvyšší). Poloha je 18°18'10" východnej dĺžky a 48°37'35" severnej šírky. Obec má takmer 1700 obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1291. Osídlenie terajšej oblasti Žabokriek je však doložené archeologickými nálezmi už z doby kamennej a postupne aj z ďalších historických etáp. V rokoch 1872 až 1922 boli Žabokreky sídlom jedného z dvanástich slúžnych okresov Nitrianskej župy, do ktorého patrilo 37 obcí. Pôvodne mali poľnohospodársky charakter a neskôr boli aj dôležitým centrom obchodného a výrobného života. Výrazný stavebný ruch začal v 60-tych rokoch, kedy sa dobudovali bezprašné cesty, mnoho budov a súkromných domov a postupne až do súčasnosti všetky inžinierske siete po celej obci.
copy to www.zabokrekynadnitrou.sk/

Počet obyvateľov

1654

Z histórie


Hist. názvy: 1410 Zabokreky
1506 Sambokreth
1773 Zambokreth, Žambokrety
1786 Zsámbokréth
1808 Nyitra-Zsámbokreth
1863 Nyitrazsámbokréth
1920 Nitrianske Žabokreky
1921 Žabokreky nad Nitrou

Prvá zmienka: Archeologické výskumy dokladujú, že na území žabokriek nepretržite existovala stredoveká osada. Rok 1291 treba považovať len za rok prvej písomnej zmienky o starobylej už dávno jestvujúcej osade. Žabokreky boli starým šľachtickým majetkom, ktorí vlastnili šľachtici Žabokreckovci, ktorí patrili k tzv. vyššej šľachte, čo dokazuje aj ich účasť na uvedení Matúša Čáka do držby hradného panstva Uhrovec. Patrili im aj Ostratice, Pečeňany a Otrhánky v Trenčianskej župe.Žabokreky už vo včasnostredovekom období boli sídlom fary.Tunajší kostolík postavili už niekedy v 11. tom storočí.Začiatok 15. storočia bol už v znamení husitskej revolúcie v susednom Českom kráľovstve. Aj šľachtici mali bojovať proti husitom a keďže sa im nechcelo, dezertovali a tým sa dostali do nemilosti kráľa Žigmunda. Týmto sa dostali do služieb vyššej šľachty, lebo ich majetkové pomery už neboli najlepšie, a tak museli prijať kastelánske a správcovské funkcie. V 15. tom storočí sa v Žabokrekoch uskutočňoval štvrtkový trh, ktorý sa stával vyhľadávaným v širokom okolí. Popri trhoch sa okrem obchodovania riešili aj iné záležitosti, ako vyhlasovanie súdnych sporov, pokonania sa medzi stránkami a dochádzalo aj k násilnostiam a vyrovnávaniam si účtov. V tom období mali už Žabokreky určite obecnú samosprávu. Začiatkom 16. storočia sa nad obcou ešte nachádzal les. Z dôvodu žabomyších zemianskych sporov bol tento les vyrúbaný. Znesvárené zemianske rodiny neustávali vo svojich sporoch ani v nasledujúcom období.


Klúčové slová
Tipy

 [val] [val] [val] [val] [val] [val]
© 2013 - 2024, WebTrend, s.r.o., Všetky práva vyhradené.    Load time: 12.7266 s, Memory usage: 7178.98 kB
Registrovať sa ako obec

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 643