Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 247
Alekšince - Visit & Explore Europe
Zdroj: https://pixabay.com
Pridaj nové

Kultúra a šport v okolí

facebook google plus twitter vkontakte
logo
Zaujímavosti Pamiatky Kultúra Šport Ubytovanie Obce

Alekšince

Obec má rozlohu 1 507 ha a rozprestiera sa severozápadne od Nitry, na ceste medzi Nitrou a Hlohovcom, vzdialená 15 km od obidvoch miest. Alekšince sa rozprestierajú v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, ležia na úrodnej pôde Nitrianskeho okresu. Súčasná krajinná štruktúra je odrazom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania krajiny, ktoré vyformovalo scenériu plochých odlesnených chrbtov a širokých údolí a úvalín v mierne členitom pahorkatinnom reliéfe. Celý chotár sa nachádza na aluviálnej rovine a pahorkatine a tvoria ho mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a nivnými uloženinami. Cez stred obce tečie z juhozápadu na severovýchod potok Andač napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi prameniacimi v bočných dolinách, ktorý ústí do riečky Radošinka. Tento vodný tok je pravostranný prítok rieky Nitra. Stred obce leží v nadmorskej výške 165 m n.m. <br />

Počet obyvateľov

1702

Z histórie


Hist. názvy: V úradnej korešpondencii sa označovali najmä pomaďarčeným pojmom Elecske( aj Elecschke), ale prevaha slovenského obyvateľstva si vynútila používanie slovenského názvu Alaxinetz alebo Alaxincze (1773) Alaxince (1786), Alakssince (1808) . Darovacia listina kráľa Ladislava IV. Kumánskeho z roku 1275 uvádza, že prvým svetským majiteľom Alekšiniec bol rytier nitrianskeho hradu Densa. Alekšince sa stali terčom tatárskeho plienenia, väčšina obyvateľov zahynula a viac ako tri desiatky rokov ostali Alekšince opustené. V roku 1275 získali opustený kráľovský majetok (Elekchy) rytieri Vítkovci zo susedných Rišňoviec . V roku 1531 bola obec úplne vypálená, život sa do nej vracal len veľmi pomaly. Zo súpisu obývaných domov sa v roku 1598 dozvedáme, že v Alekšinciach bolo v tomto roku 45 obývaných domov. V roku 1601 boli opätovne Alekšince vypálené krymskými Tatármi. Až v roku 1606 sa znovu obnovil život v obci. V 19. stor. v závere novoveku boli v obci vystavané dva kaštiele Rafaelom Jánossym a Imrichom Dezasse.

Klúčové slová
Tipy

 [val] [val] [val] [val] [val] [val]
© 2013 - 2024, WebTrend, s.r.o., Všetky práva vyhradené.    Load time: 12.1699 s, Memory usage: 7155.88 kB
Registrovať sa ako obec

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 643