Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 247
Klátova Nová Ves - Visit & Explore Europe
Zdroj: https://pixabay.com
Pridaj nové

Kultúra a šport v okolí

facebook google plus twitter vkontakte
logo
Zaujímavosti Pamiatky Kultúra Šport Ubytovanie Obce

Klátova Nová Ves

Obec Klátova Nová Ves na nachádza v okrese Partizánske, ktorý je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pod túto obec patria aj obce Janova Ves , Sádok .Obec so svojimi 1600 obyvateľmi tvorí prirodzené centrum Klátovsko-klížskej doliny.Geografické i klimatické pomery v obci Klátová Nová Ves ju už v dávnej minulosti predurčili stať sa vyhľadávaným sídlom šľachticov. Vďaka tomu tu dnes stojí viacero jedinečných architektonických skvostov i technických pamiatok Dopĺňajú ich sakrálne pamiatky, ktoré vybudovali naši predkovia. Štyri z nich sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Ak pri svojich potulkách Hornou Nitrou zablúdite do našej obce, vtiahne Vás do dejov počiatkov Uhorska v slovanskom prostredí a dokonca do obdobia Veľkej Moravy.
copy to www.klatovanovaves.sk

Počet obyvateľov

1606

Z histórie


Hist. názvy: V katastri obce je viacero sídlisk z mladšej doby a neskorej doby kamennej. Osídlenie územia je z mladšej a neskorej doby bronzovej. Vykopávky dokladajú archeologické nálezy črepov lužickej kultúry. V lokalite Šance sa nachádza hradisko, zrejme zo staršej doby železnej. V obci sa našli aj črepy z mladšej doby železnej.
V doline pod vrchmi Tríbeča nad potokom Vyčoma bolo staré slovanské osídlenie z čias Veľkomoravskej ríše.
Písomne je obec doložená v prvej písomnej zmienke z roku 1292 z obdobia panovania kráľa Ondreja III. Patrila tunajšej vetve Diviackovcov, neskôr mnohým zemepánom, ako Hunyadyovcom, Migazziovcom a Stummerovcom. V listine z 22. marca 1316 z obdobia panovania uhorského kráľa Karola sa spomína obec ako Hordouychech (Herdovič), ktorá sa nazývala aj Nova Villa.
Nitrianska Kapitula potvrdzuje, že z jednej strany šľachtic Barleus, syn Baana, šľachtica z Diviak, za seba ako aj za synov brata, šľachtica Iruzlaa, a to za Dominika, Petra a Demetria, z druhej strany šľachtic Andrej, syn šľachtica Budmeria, tiež z Diviak, za seba ako aj za svojho brata Jána prehlásili, že si svorne rozdelili, a tak právne usporiadali vlastníctva či dedičné, či nadobudnuté, či predajné.
Prepustili šľachticom Andrejovi a Jánovi, synom Budmeria, usadlosť Hordovič, ktorá sa teraz volá Nová Ves, ktorá pred tým bola obdarená kráľovským privilégiom.
Pôvodný názov obce bol podľa neznámeho majiteľa Herdevicsa (1310), neskôr ako je uvedené v listine sa spomína obec už ako Nová Ves. Z druhej polovice 14. storočia je podľa zemepána Andreja Novoveského, prezývaného Thékes (Klát) pomenovanie obce Klátova Nová Ves.
Výhodná poloha na ceste zo Skýcova do Topoľčian a Trenčína prispela k tomu, že sa tu vyberalo v 15. storočí mýto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, od konca 18. storočia sa rozšírila remeselná výroba, hlavne spracovanie kameňa a dreva. V roku 1884 skúpili väčšiu časť veľkostatkov v Klátovej Novej Vsi Haupt-Stummerovci, podnikateľská rodina z Moravy. Po I. svetovej vojne sa rozvinula výroba vápna a ťažba kameňa. Z obce viedla úzkokoľajná železnica na zvoz vyťaženého dreva, kameňa a vápna do Bošian.
Z pamiatok najviac upúta neobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 18. storočia, renesančná tvrdza (hrádok) z druhej polovice 16. storočia, renesančný kostol z konca 18. storočia a budova rím.-kat. ľudovej školy z roku 1886, ktorú dal postaviť zemepán, barón Leopold Haupt-Stummer.
Prvá zmienka: 1292

Klúčové slová
Tipy

 [val] [val] [val] [val] [val] [val]
© 2013 - 2024, WebTrend, s.r.o., Všetky práva vyhradené.    Load time: 14.2745 s, Memory usage: 7140.72 kB
Registrovať sa ako obec

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 643